งานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 SAUNIC2015

        คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SAU National Interdisciplinary Conference 2015 (SAUNIC 2015) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า

Comments