การนำเสนอผลงาน

โพสต์12 มี.ค. 2558 20:38โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2558 20:40 ]
ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2014 the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOSTRUCTURES, NANOMATERIALS AND NANOENGINEERING" ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ประเทศจีน เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2557
Comments