ทั่วไป 2558

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

การอบรมสัมนา โครงการบริการสังคมด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำมาต่อยอดใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย

โพสต์26 มี.ค. 2558 20:15โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2558 20:37 ]


ศึกษาดูงาน

โพสต์20 มี.ค. 2558 23:03โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2558 01:33 ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

การนำเสนอผลงาน

โพสต์12 มี.ค. 2558 20:38โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2558 20:40 ]

ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2014 the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOSTRUCTURES, NANOMATERIALS AND NANOENGINEERING" ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ประเทศจีน เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2557

1-3 of 3